en English

Từ chối trách nhiệm

RỦI RO CAO / CẢNH BÁO ĐẦU TƯ & THÔNG BÁO RỦI RO

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC BẤT KỲ HÌNH THỨC GIAO DỊCH NÀO

Thông tin và dịch vụ trên các trang web TRADE-REX hướng đến người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký. Tuy nhiên, các ưu đãi mà người dùng tìm thấy trên các trang web TRADE-REX rõ ràng không nhắm vào những người ở các quốc gia cấm cung cấp hoặc truy cập vào nội dung được đăng ở đó, đặc biệt không phải tại những người ở Hoa Kỳ như được định nghĩa bởi Quy chế S của Chứng khoán Hoa Kỳ Đạo luật năm 1933 hoặc người dùng Internet ở Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Canada và Nhật Bản. Mỗi người dùng có trách nhiệm thông báo cho mình về bất kỳ hạn chế nào trước khi truy cập các trang Internet và tuân thủ chúng.

TRADE-REX đặc biệt chú ý đến rủi ro đặc biệt cao liên quan đến các giao dịch với chứng quyền, chứng quyền và các công cụ tài chính phái sinh. Giao dịch với chứng quyền hoặc chứng quyền phái sinh là một giao dịch tài chính tương lai. Những cơ hội đáng kể bị cản trở bởi những rủi ro tương ứng có thể không chỉ dẫn đến mất mát toàn bộ số vốn đã đầu tư mà còn dẫn đến những tổn thất lớn hơn thế. Vì lý do này, loại giao dịch này đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu về các sản phẩm tài chính, thị trường chứng khoán, kỹ thuật và chiến lược kinh doanh chứng khoán. Do đó, hãy luôn tìm kiếm lời khuyên của một cố vấn tài chính độc lập. Trong phạm vi TRADE-REX cung cấp thông tin kinh tế hoặc giao dịch chứng khoán, giá cả, chỉ số, giá cả, tin tức, dữ liệu thị trường và thông tin thị trường chung khác trên các trang web của mình, thông tin này chỉ nhằm mục đích thông báo và hỗ trợ quyết định đầu tư độc lập của bạn. Mặc dù TRADE-REX kiểm tra cẩn thận tất cả thông tin được tích hợp, TRADE-REX không khẳng định rằng nội dung là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Người dùng có trách nhiệm xác minh tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu này. Điều này đặc biệt áp dụng, nhưng không áp dụng riêng cho dữ liệu từ các nguồn của bên thứ ba.

Thông tin này không phải là lời mời mua, nắm giữ hoặc bán chứng khoán và các sản phẩm tài chính phái sinh và không thiết lập mối quan hệ tư vấn hoặc thông tin cá nhân. Nó không cấu thành lời khuyên pháp lý, thuế hoặc các lời khuyên khác và không thể thay thế lời khuyên đó. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, người dùng nên tự tìm hiểu kỹ về cơ hội và rủi ro của khoản đầu tư. Kết quả hoạt động tích cực của một sản phẩm tài chính trong quá khứ không thể được coi là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận trong tương lai. TRADE-REX không chịu trách nhiệm về thông tin mà TRADE-REX cho là đáng tin cậy, đối với các đề xuất giao dịch được cung cấp và tính đầy đủ của chúng. Độc giả và người tham gia các sự kiện đa phương tiện như hội thảo trên web, hội thảo trực tuyến, hội thảo, thuyết trình hoặc bài giảng của nhà giao dịch, những người đưa ra quyết định đầu tư hoặc thực hiện giao dịch trên cơ sở nội dung được công bố sẽ tự chịu rủi ro. TRADE-REX không chịu trách nhiệm về nội dung của các liên kết bên ngoài. Các nhà điều hành của các trang web được liên kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web của họ. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của TRADE-REX đối với nội dung của các trang web đó đều bị loại trừ trong phạm vi pháp luật cho phép.

Trước khi giao dịch cổ phiếu và đặc biệt là trước khi giao dịch các sản phẩm đòn bẩy, hợp đồng tương lai, CFD, Forex và các sản phẩm tương tự, bạn phải nhận thức được những rủi ro liên quan. Do đòn bẩy cao khi kinh doanh các sản phẩm như vậy, rủi ro cũng cao hơn so với các sản phẩm tài chính khác. Đòn bẩy (hoặc giao dịch ký quỹ) có thể chống lại bạn, dẫn đến thua lỗ đáng kể và đối với bạn, dẫn đến lợi nhuận đáng kể. Thành công trong quá khứ khi giao dịch loại hình đầu tư này không đảm bảo cho sự thành công trong tương lai. TRADE-REX chỉ cung cấp tài liệu thông tin và không có khuyến nghị hành động dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không đưa ra lời khuyên về giao dịch của bạn! Thành công đầu tư trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai. Mọi nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc đánh thuế thích đáng! Giao dịch ký quỹ có rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Đòn bẩy cao có thể chống lại bạn cũng như cho bạn và tăng tốc độ tạo ra lợi nhuận và thua lỗ. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch nên giám sát các vị trí của họ rất chặt chẽ - đó là trách nhiệm duy nhất của khách hàng là giám sát các giao dịch của họ. Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm tài chính và khẩu vị rủi ro của mình. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về các chiến lược, phân tích hoặc thông tin của TRADE-REX, vui lòng liên hệ với một cố vấn tài chính độc lập.

Luôn có mối tương quan giữa lợi nhuận cao và rủi ro cao. Bất kỳ loại thị trường hoặc đầu cơ thương mại nào có thể tạo ra lợi nhuận cao bất thường cũng đều có rủi ro cao. Chỉ những khoản tiền thặng dư mới phải chịu rủi ro khi giao dịch và bất kỳ ai không có những khoản tiền đó không nên tham gia giao dịch các sản phẩm đòn bẩy, hợp đồng tương lai, CFD và các sản phẩm tiền tệ hoặc những thứ tương tự. Giao dịch ngoại hối và hợp đồng tương lai hoặc CFD ký quỹ có rủi ro thua lỗ rất lớn và do đó không phù hợp với mọi nhà đầu tư! TRADE-REX không chịu trách nhiệm về lỗ hoặc lãi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến thông tin rủi ro này, vui lòng liên hệ với cố vấn tài chính độc lập hoặc cơ quan thích hợp. Trách nhiệm pháp lý Nếu người dùng đăng nội dung trong nhận xét, diễn đàn thảo luận, cái gọi là luồng, cuộc trò chuyện hoặc blog và đưa ra lời khuyên hoặc mẹo đầu tư ở đó, nội dung tương ứng là trách nhiệm duy nhất của người dùng tương ứng. TRADE-REX chỉ cung cấp phương tiện về mặt kỹ thuật và không chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung đó. Đặc biệt, TRADE-REX sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người dùng phải gánh chịu do dựa vào những thông tin đó. Nếu bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho người dùng do mất dữ liệu, TRADE-REX sẽ không chịu trách nhiệm về nó, bất kể có liên quan nào, trong phạm vi thiệt hại có thể tránh được bằng cách sao lưu đầy đủ, thường xuyên và đầy đủ tất cả dữ liệu có liên quan của người dùng. Ngoài ra, TRADE-REX, đại diện hợp pháp và đại lý gián tiếp của nó sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị thương về tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe hoặc trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng vật chất (nghĩa vụ cơ bản), tức là các nghĩa vụ mà việc thực hiện là cần thiết để thực hiện đúng hợp đồng và dựa trên sự tuân thủ mà người dùng có thể thường xuyên viện dẫn và mặt khác, việc vi phạm của họ có thể gây nguy hiểm cho việc đạt được mục đích của hợp đồng. TRADE-REX sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do không có các đặc điểm được bảo đảm cũng như các thiệt hại khác do cố ý hoặc vi phạm hoàn toàn do sơ suất của TRADE-REX, các đại diện hợp pháp hoặc đại lý gián tiếp của mình. Trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng (x. điều khoản 16.3), TRADE-REX sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại có thể thấy trước, điển hình theo hợp đồng nếu những thiệt hại này do sơ suất nhỏ gây ra, trừ khi yêu cầu bồi thường thiệt hại của khách hàng dựa trên thương tật về tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe. Các yêu cầu bồi thường thiệt hại khác của người dùng sẽ bị loại trừ. Các quy định của Đạo luật về trách nhiệm sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu bạn có thêm câu hỏi liên quan đến tuyên bố từ chối trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc một văn phòng phù hợp. Từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ loại phân tích nào Nội dung của trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không tính đến các trường hợp đặc biệt của người nhận. Nó không cấu thành phân tích tài chính độc lập hoặc tư vấn tài chính hoặc đầu tư. Nội dung của trang web này không nên được hiểu là một lời đề nghị hoặc lời mời chào mua hoặc bán chứng khoán hoặc các hình thức khác. Nhà đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên độc lập và chuyên nghiệp và tự đưa ra kết luận về tính phù hợp của giao dịch, bao gồm cả lợi ích kinh tế và rủi ro của giao dịch đó. Các đánh giá, ước tính và dự báo trong bài viết này chỉ phản ánh ý kiến ​​chủ quan của tác giả tương ứng hoặc nguồn được trích dẫn.

Bạn muốn giao dịch những gì?

Chúng tôi đã chọn những nhà môi giới hàng đầu, tùy thuộc vào những gì bạn muốn giao dịch nhất.

Cập nhật lần cuối: tháng 2022 năm XNUMX