Học việnTìm của tôi Broker

Cách phân tích báo cáo tài chính của công ty

4.8 trên 5 sao (4 phiếu)

Điều hướng mê cung các con số trong báo cáo tài chính của một công ty có thể giống như giải mã một ngôn ngữ nước ngoài, để lại nhiều traders cảm thấy choáng ngợp và không chắc chắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ phức tạp này nắm giữ chìa khóa để mở ra những bí ẩn về sức khỏe tài chính của công ty, một khía cạnh quan trọng có thể tạo nên hoặc phá vỡ hành trình giao dịch của bạn.

Cách phân tích báo cáo tài chính của công ty

💡 Bài học quan trọng

 1. Hiểu ba báo cáo tài chính chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là ba báo cáo tài chính quan trọng cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của một công ty. Chúng trình bày chi tiết về tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi tiêu và dòng tiền của công ty.
 2. Phân tích tỷ lệ: Điều này liên quan đến việc sử dụng các tỷ số tài chính bắt nguồn từ báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động và tình trạng tài chính của công ty. Các tỷ lệ chính bao gồm tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E), tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) và Lợi tức trên Vốn chủ sở hữu (ROE), cùng các tỷ lệ khác.
 3. Xu hướng dài hạn và so sánh: Phân tích báo cáo tài chính của một công ty không chỉ là xem xét dữ liệu của một năm. Điều quan trọng là phải kiểm tra các xu hướng dài hạn và so sánh hiệu suất của công ty với hiệu suất của các công ty cùng ngành trong ngành để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong các chi tiết! Làm sáng tỏ các sắc thái quan trọng trong các phần sau... Hoặc, chuyển thẳng đến phần của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về thông tin chi tiết!

1. Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về báo cáo tài chính

Đi sâu vào thế giới phân tích tài chính, trước tiên người ta phải hiểu cấu trúc cơ bản và các thành phần của báo cáo tài chính. Chúng đóng vai trò là nền tảng cho việc phân tích công ty, cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Sản phẩm Bảng cân đối, tài liệu đầu tiên trong số những tài liệu quan trọng này, cung cấp ảnh chụp nhanh về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Tài sản bao gồm mọi thứ mà công ty sở hữu, từ tiền mặt và hàng tồn kho đến tài sản và thiết bị. Mặt khác, các khoản nợ phải trả thể hiện những gì công ty nợ, bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả và nợ dài hạn. Sự khác biệt giữa tài sản và nợ mang lại cho chúng ta vốn chủ sở hữu của công ty, thường được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Tiếp theo là báo cáo thu nhập. Tài liệu này cho thấy doanh thu, chi phí và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian, cung cấp một bức tranh rõ ràng về lợi nhuận của công ty. Doanh thu, còn được gọi là dòng trên cùng, được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Chi phí và phí tổn, được khấu trừ khỏi doanh thu, bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, thuế và tiền lãi. Con số cuối cùng, thu nhập ròng, thường được gọi là điểm mấu chốt và cho biết khả năng sinh lời của công ty.

Tuyên bố quan trọng thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Không giống như báo cáo thu nhập, có thể bị ảnh hưởng bởi các thông lệ kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp một cái nhìn đơn giản hơn về lượng tiền mặt mà một công ty đang tạo ra và số tiền đó được chi tiêu vào đâu. Nó được chia thành ba phần: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

 • Những kĩ năng xã hội bao gồm các hiệu ứng tiền mặt của các giao dịch tạo ra doanh thu và chi phí. Nó cho chúng ta biết hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty đang tạo ra bao nhiêu tiền mặt.
 • Hoạt động đầu tư phản ánh việc mua và bán tài sản dài hạn của công ty, như tài sản và thiết bị.
 • Hoạt động tài chính hiển thị dòng tiền từ và đến các nguồn bên ngoài, như người cho vay, nhà đầu tư và cổ đông.

Hiểu ba báo cáo tài chính này là nền tảng để phân tích tình hình tài chính của công ty. Họ cung cấp dữ liệu thô sẽ được sử dụng trong phân tích tỷ lệ tài chính, phân tích xu hướng và so sánh ngành, trong số những dữ liệu khác. Bảng cân đối kế toán cho thấy một công ty sở hữu và sở hữu những gì, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho biết mức độ sinh lời của các hoạt động và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết lượng tiền mặt được tạo ra và chi tiêu.

Cách phân tích báo cáo tài chính của công ty

1.1. Định nghĩa và tầm quan trọng của báo cáo tài chính

Trong thế giới giao dịch, các báo cáo tài chính giống như nhịp đập của một công ty. Đó là một tài liệu quan trọng cung cấp traders với cái nhìn tổng quan toàn diện về tình hình tài chính của công ty. Nhưng chính xác thì báo cáo tài chính là gì và tại sao nó lại quan trọng như vậy?

Báo cáo tài chính, ở dạng đơn giản nhất, là một bản ghi chi tiết về các hoạt động tài chính của công ty. Nó được chia thành ba thành phần chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Sản phẩm Bảng cân đối cung cấp thông tin tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. nó cho tradeĐó là sự hiểu biết về những gì công ty sở hữu và nợ, cũng như số tiền đầu tư của các cổ đông.

Sản phẩm báo cáo thu nhập cho thấy doanh thu, chi phí và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian. Tuyên bố này rất quan trọng đối với traders vì nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về khả năng sinh lời của công ty hoặc thiếu nó.

Sản phẩm báo cáo lưu chuyển tiền mặtmặt khác, chỉ ra những thay đổi trong bảng cân đối kế toán và thu nhập ảnh hưởng đến tiền và các khoản tương đương tiền như thế nào. Nó phá vỡ phân tích thành các hoạt động điều hành, đầu tư và tài chính.

Với ba thành phần này, một báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tình trạng tài chính của một công ty. Nhưng tại sao nó lại quan trọng?

Tầm quan trọng của báo cáo tài chính không thể được phóng đại. Chúng phục vụ như một công cụ chính cho traders để đưa ra quyết định sáng suốt. Bằng cách phân tích báo cáo tài chính của một công ty, traders có thể đánh giá lợi nhuận của công ty, thanh khoản, khả năng thanh toán và hiệu quả.

Thông qua báo cáo tài chính, traders có thể xác định các xu hướng và mô hình trong hoạt động tài chính của công ty, dự đoán hoạt động trong tương lai và so sánh với các công ty khác trong cùng ngành. Họ cũng có thể xác định các dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn, chẳng hạn như tăng mức nợ hoặc giảm doanh thu, điều này có thể chỉ ra các vấn đề cơ bản trong công ty.

Vì vậy, như traders, điều quan trọng là phải hiểu định nghĩa và tầm quan trọng của báo cáo tài chính. Chúng không chỉ đơn thuần là những tài liệu chứa đầy những con số, mà còn là những công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt và chiến lược.

1.2. Các thành phần chính của báo cáo tài chính

Khi đi sâu vào thế giới của các báo cáo tài chính, điều quan trọng là phải hiểu các thành phần chính tạo nên các tài liệu này.

Sản phẩm Cân đối kế toán, còn được gọi là báo cáo tình hình tài chính, cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó được chia thành ba thành phần chính: tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông. Tài sản là những nguồn lực thuộc sở hữu của công ty, có thể tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai. nợ phải trả đại diện cho nghĩa vụ đối với bên thứ ba, trong khi Vốn chủ sở hữu của cổ đông là phần lãi còn lại trong tài sản của công ty sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả.

Tiếp theo, chúng tôi có Báo cáo Thu nhập. Tài liệu này tóm tắt doanh thu, chi phí và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó bắt đầu với tổng doanh thu, trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) để đạt được lợi nhuận gộp. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, tiền lãi và thuế, chúng ta có thu nhập ròng, về cơ bản là lãi hoặc lỗ của công ty trong kỳ.

Sản phẩm Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là một thành phần thiết yếu khác. Nó cung cấp thông tin về các khoản thu và chi tiền mặt của một công ty trong một kỳ kế toán. Nó được chia thành ba phần: hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Cuối cùng, có Tuyên bô vê thay đổi sự công băng. Nó cung cấp một báo cáo chi tiết về những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó bao gồm các thành phần như vốn phát hành, thu nhập giữ lại và các khoản dự trữ khác.

Khi phân tích những nhận định này, điều cần thiết là không chỉ nhìn vào các số liệu mà còn phải hiểu câu chuyện đằng sau chúng. Chẳng hạn, thu nhập ròng cao nói chung là một dấu hiệu tốt, nhưng nếu chủ yếu là do thu nhập một lần và doanh thu không định kỳ, thì thu nhập đó có thể không bền vững về lâu dài. Tương tự như vậy, một công ty có tài sản cao nhưng nợ cũng cao có thể không ổn định về mặt tài chính như vẻ ngoài của nó.

Hiểu các thành phần chính này và tác động lẫn nhau của chúng là điều cần thiết trong việc đánh giá tình hình tài chính của công ty và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

2. Phân tích Báo cáo tài chính

Đi sâu vào trọng tâm của phân tích báo cáo tài chính, chúng tôi thấy mình đang điều hướng những làn sóng hỗn loạn của Bảng cân đối, Báo cáo thu nhậpBáo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mỗi tài liệu này cung cấp một góc nhìn độc đáo về tình hình tài chính của công ty và việc hiểu chúng là rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Sản phẩm Cân đối kế toán giống như một bản chụp nhanh về tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó trình bày chi tiết về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty, cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về những gì công ty sở hữu và nợ, cũng như khoản đầu tư của các cổ đông. Khi phân tích bảng cân đối kế toán, traders nên chú ý đến công ty Tỉ lệ hiện tại (tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn), giúp hiểu rõ hơn về khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.

Tiếp theo là Báo cáo Thu nhập, một bản ghi về lợi nhuận của một công ty trong một khoảng thời gian xác định. Nó phác thảo doanh thu, chi phí và chi phí của công ty, mà đỉnh cao là thu nhập ròng. Traders nên theo dõi các xu hướng tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng, cũng như giá vốn hàng bán (COGS) và chi phí hoạt động. Một tỷ lệ quan trọng để phân tích ở đây là Lợi nhuận Lợi nhuận (thu nhập ròng chia cho tổng doanh thu), cho biết bao nhiêu lợi nhuận được tạo ra trên mỗi đô la doanh thu.

Mảnh ghép cuối cùng của câu đố tài chính này là Báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Tài liệu này ghi lại những thay đổi trong tài khoản bảng cân đối kế toán và thu nhập ảnh hưởng đến tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đồng thời phân tích các hoạt động điều hành, đầu tư và tài chính. Vì traders, điều quan trọng cần lưu ý là một công ty có thể hiển thị lợi nhuận trên báo cáo thu nhập, nhưng vẫn gặp rắc rối nếu dòng tiền của họ âm.

 • Những kĩ năng xã hội: Phần này tiết lộ tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó phản ánh lượng tiền mặt được tạo ra từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
 • Hoạt động đầu tư: Phần này cho biết tiền mặt được sử dụng để đầu tư vào tài sản, cũng như tiền thu được từ việc bán các doanh nghiệp, thiết bị hoặc tài sản dài hạn khác.
 • Hoạt động tài chính: Phân đoạn này trình bày tiền mặt trả và nhận từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như người cho vay, nhà đầu tư và cổ đông.

Một số liệu quan trọng ở đây là Dòng tiền tự do (tiền từ hoạt động kinh doanh trừ đi chi tiêu vốn), cho biết công ty còn lại bao nhiêu tiền mặt để mở rộng kinh doanh hoặc trả lại cho các cổ đông sau khi đã thanh toán các chi phí và thực hiện các khoản đầu tư cần thiết vào hoạt động kinh doanh của mình.

Mặc dù quá trình này có vẻ khó khăn nhưng hiểu được ba báo cáo tài chính này và các tỷ lệ chính rút ra từ chúng là một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai. trader. Nó cung cấp một cửa sổ vô giá về tình hình tài chính của một công ty, trao quyền cho traders để đưa ra quyết định sáng suốt và có lợi.

2.1. Phân tích tỷ lệ

Trong lĩnh vực phân tích tài chính, việc sử dụng Phân tích tỷ lệ là một công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp traders một cái nhìn sâu sắc, sâu sắc vào hiệu suất của một công ty. Kỹ thuật này giống như một chiếc kính lúp cho phép bạn xem xét kỹ lưỡng các báo cáo tài chính của một công ty, bóc tách các lớp để tiết lộ sức khỏe cơ bản của doanh nghiệp.

Phân tích tỷ lệ liên quan đến việc so sánh các chi tiết đơn hàng trong báo cáo tài chính của công ty. Các tỷ lệ này có thể được phân loại thành năm loại, mỗi loại phục vụ một mục đích cụ thể:

 • Tỷ lệ thanh khoản: Các tỷ lệ này đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của một công ty. Chúng bao gồm Tỷ lệ hiện tại và Tỷ lệ nhanh.
 • Tỷ lệ khả năng thanh toán: Tỷ lệ khả năng thanh toán, chẳng hạn như Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu, cung cấp thông tin chi tiết về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn của công ty.
 • Tỷ lệ hiệu quả: Các tỷ lệ hiệu quả như Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho và Tỷ lệ quay vòng các khoản phải thu trợ giúp tradeHọ hiểu một công ty đang sử dụng tài sản và quản lý các khoản nợ của mình hiệu quả như thế nào.
 • Tỷ suất lợi nhuận: Các tỷ lệ này, bao gồm Biên lợi nhuận ròng và Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, có thể giúp traders đánh giá khả năng sinh lời của công ty.
 • Tỷ lệ triển vọng thị trường: Các tỷ lệ Triển vọng thị trường như Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và Tỷ lệ giá trên thu nhập (Tỷ lệ PE) đưa ra traders một cảm giác về triển vọng tương lai của công ty.

Hiểu các tỷ lệ này là rất quan trọng, nhưng cũng quan trọng không kém là khả năng giải thích chúng một cách chính xác. Chẳng hạn, Tỷ lệ hiện tại cao có thể cho thấy khả năng mạnh mẽ của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình. Tuy nhiên, nó cũng có thể gợi ý rằng công ty không sử dụng hiệu quả tài sản lưu động hoặc các cơ sở tài chính ngắn hạn.

Hơn nữa, điều cần thiết là so sánh các tỷ lệ này giữa các thời kỳ khác nhau và với các công ty trong cùng ngành. Phân tích so sánh này có thể cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về hoạt động của công ty.

Hãy nhớ rằng, Phân tích tỷ lệ chỉ là một công cụ trong tradehộp công cụ của r. Điều cần thiết là sử dụng nó cùng với các phương pháp khác để có được bức tranh hoàn chỉnh về tình hình tài chính của công ty. Việc hiểu những hạn chế của Phân tích tỷ lệ cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, nó phụ thuộc rất nhiều vào thông tin trong báo cáo tài chính của công ty, có thể không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác thực tế kinh tế của công ty do các yếu tố như thông lệ kế toán và chính sách quản lý.

Cuối cùng, Phân tích tỷ lệ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị, nhưng nó nên được sử dụng một cách khôn ngoan và bổ sung cho các phương pháp phân tích khác. Đó là một công cụ mạnh mẽ, nhưng giống như bất kỳ công cụ nào, hiệu quả của nó phụ thuộc vào kỹ năng và kiến ​​thức của người sử dụng nó.

2.2. Phân tích xu hướng

Đi sâu hơn vào thế giới phân tích báo cáo tài chính, người ta không thể bỏ qua tầm quan trọng của phân tích xu hướng. Phân tích xu hướng là một công cụ mạnh mẽ mà traders sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty. Nó liên quan đến việc so sánh dữ liệu lịch sử trong một khoảng thời gian xác định để xác định các mẫu hoặc xu hướng nhất quán.

Chẳng hạn, hãy xem xét doanh thu của một công ty. Nếu doanh thu của một công ty liên tục tăng trong vài năm qua, thì đó là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự tăng trưởng của công ty. Mặt khác, một xu hướng giảm có thể giương cờ đỏ.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải hiểu rằng phân tích xu hướng không chỉ là xác định các mẫu. Đó là đào sâu hơn để hiểu lý do đằng sau những xu hướng này. Doanh thu tăng đột biến có thể là do sự kiện diễn ra một lần, chẳng hạn như việc bán một bộ phận kinh doanh và có thể không cho thấy sự tăng trưởng trong tương lai.

Khi thực hiện phân tích xu hướng, traders thường tập trung vào các lĩnh vực chính sau:

 • Tăng trưởng doanh thu: Doanh thu tăng đều đặn thường là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu nguồn gốc của sự tăng trưởng này. Đó là do doanh số bán hàng tăng hay là do sự kiện diễn ra một lần?
 • Lợi nhuận biên: Tăng tỷ suất lợi nhuận cho thấy một công ty đang quản lý chi phí hiệu quả. Đó là một dấu hiệu của hiệu quả hoạt động.
 • Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE là thước đo khả năng sinh lời của một công ty. ROE tăng cho thấy công ty đang tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho mỗi đô la vốn chủ sở hữu.
 • Mức nợ: Mức nợ ngày càng tăng có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Điều cần thiết là so sánh mức nợ của công ty với các công ty cùng ngành để có được bức tranh rõ ràng.

Điều quan trọng cần nhớ là phân tích xu hướng chỉ là một khía cạnh của phân tích báo cáo tài chính. Mặc dù nó cung cấp những hiểu biết có giá trị, nhưng nó nên được sử dụng cùng với các công cụ và kỹ thuật khác để đánh giá toàn diện.

Hơn nữa, trong khi phân tích xu hướng có thể giúp dự đoán hiệu suất trong tương lai, thì đó không phải là một phương pháp hoàn hảo. Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là một chỉ báo chính xác về kết quả trong tương lai. Vì thế, traders nên sử dụng nó như một hướng dẫn, không phải là một sự đảm bảo. Việc xem xét các yếu tố khác như điều kiện thị trường, xu hướng của ngành và các sự kiện cụ thể của công ty luôn là điều cần thiết.

2.3. Phân tích so sánh

As traders, chúng tôi biết rằng báo cáo tài chính của một công ty là xương sống của quá trình ra quyết định của chúng tôi. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào một báo cáo tài chính của một công ty cũng giống như cố gắng hiểu một bộ phim chỉ bằng cách xem một cảnh. Đó là phân tích so sánh cung cấp một bức tranh toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty.

Bắt đầu bằng cách so sánh tài chính của công ty trong một khoảng thời gian. Điều này được gọi là phân tích ngang. Nó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể về cách thức hoạt động của công ty trong những năm qua. Tìm kiếm các xu hướng. Doanh thu có tăng trưởng không? Chi phí có được quản lý không? Mức nợ của công ty đang tăng hay giảm? Những thông tin chi tiết này có thể giúp bạn dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Tiếp theo, so sánh tài chính của công ty với các đối thủ cạnh tranh. Điều này được gọi là phân tích theo chiều dọc. Nó giúp bạn hiểu vị trí của công ty trong ngành của mình. Nếu tỷ suất lợi nhuận của công ty cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, điều đó có thể cho thấy khả năng quản lý vượt trội hoặc một sản phẩm độc đáo. Nếu nó thấp hơn, nó có thể báo hiệu vấn đề.

Dưới đây là ba tỷ lệ chính cần xem xét trong quá trình phân tích so sánh của bạn:

 1. Tỷ suất lợi nhuận: Điều này cho bạn biết công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi đô la doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận cao hơn nói chung là tốt hơn.
 2. Lợi nhuận trên tài sản (ROA): Điều này đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận. ROA cao hơn cho thấy một công ty hiệu quả hơn.
 3. Nợ cho vốn chủ sở hữu: Chỉ số này đo lường đòn bẩy tài chính của công ty. Một tỷ lệ cao hơn có thể chỉ ra một cao hơn nguy cơ của mặc định.

3. Diễn giải Phân tích

Đi sâu vào tình hình tài chính của một công ty cũng giống như khám phá hoạt động phức tạp của một cỗ máy phức tạp. Nó đòi hỏi một con mắt tinh tường, một đầu óc nhạy bén và sự hiểu biết thấu đáo về các thuật ngữ tài chính. Khi bạn đã thu thập dữ liệu cần thiết từ báo cáo tài chính của công ty, thách thức thực sự bắt đầu: giải thích.

Điều đầu tiên cần lưu ý là những con số một mình không nói lên toàn bộ câu chuyện. Bối cảnh là chìa khóa. Chẳng hạn, tỷ lệ nợ cao thoạt nhìn có vẻ đáng báo động, nhưng nếu khoản nợ đó được sử dụng để tài trợ cho tăng trưởng trong một lĩnh vực đang bùng nổ, thì đó có thể không phải là điều tồi tệ. Tương tự như vậy, tỷ suất lợi nhuận thấp có vẻ đáng thất vọng, nhưng nếu công ty hoạt động trong một ngành có tính cạnh tranh cao, nơi tỷ suất lợi nhuận thường thấp, thì nó thực sự có thể hoạt động khá tốt.

Để hiểu ý nghĩa của các con số, điều quan trọng là phải so sánh chúng với tiêu chuẩn công nghiệpdữ liệu lịch sử. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một điểm chuẩn để đánh giá hoạt động của công ty.

 • Tiêu chuẩn công nghiệp: So sánh các tỷ lệ tài chính của công ty với các đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về hiệu suất tương đối của nó. Nếu lợi tức trên vốn chủ sở hữu của một công ty cao hơn đáng kể so với đối thủ cạnh tranh, điều đó có thể cho thấy sự quản lý vượt trội hoặc một quảng cáo cạnh tranh độc đáovantage.
 • Dữ liệu lịch sử: Nhìn vào tỷ lệ tài chính của một công ty theo thời gian có thể tiết lộ các xu hướng có thể không rõ ràng ngay lập tức từ dữ liệu của một năm. Chẳng hạn, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ngày càng tăng có thể cho thấy công ty đang ngày càng phụ thuộc vào tiền vay, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo.

Ngoài ra, hãy nhớ tính đến các môi trường kinh tế vĩ mô. Hiệu suất tài chính của một công ty không tồn tại trong chân không. Nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lãi suất, lạm phát, và tăng trưởng kinh tế. Ví dụ, một công ty có mức nợ cao có thể gặp khó khăn trong môi trường lãi suất tăng.

Tuy nhiên, đừng quên xem xét lợi thế của công ty. chiến lược và mô hình kinh doanh. Một công ty có tỷ suất lợi nhuận thấp nhưng doanh số bán hàng cao có thể đang theo đuổi chiến lược dẫn đầu chi phí, trong khi một công ty có tỷ suất lợi nhuận cao nhưng doanh số bán hàng thấp có thể đang theo đuổi chiến lược khác biệt hóa. Hiểu chiến lược của công ty có thể giúp bạn hiểu được các chỉ số tài chính của công ty.

Giải thích phân tích tài chính là một nghệ thuật cũng như một môn khoa học. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp, ngành và môi trường kinh tế rộng lớn hơn. Nhưng với thực tế và cách tiếp cận phù hợp, nó có thể cung cấp những hiểu biết vô giá về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của công ty.

3.1. Hiểu ý nghĩa của các tỷ lệ

Đi sâu vào thế giới của các tỷ số tài chính có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với bất kỳ ai. trader, nhưng đó là một phần thiết yếu để hiểu được tình hình tài chính của một công ty. Tỷ lệ là tradevũ khí bí mật của r, một công cụ toán học cắt qua các báo cáo tài chính phức tạp để tiết lộ những thông tin sâu sắc.

Đầu tiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng các tỷ lệ là một dạng tốc ký tài chính. Họ cô đọng vô số thông tin thành một con số duy nhất, dễ tiêu hóa. Về bản chất, tỷ lệ là sự so sánh của hai hoặc nhiều điểm dữ liệu tài chính. Đó là một cách liên kết một phần dữ liệu tài chính với một phần khác để cung cấp một bức tranh toàn cảnh hơn về tình hình tài chính của công ty.

Ví dụ, hãy xem xét Tỉ lệ hiện tại. Tỷ lệ này so sánh tài sản lưu động của công ty (tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu) với nợ ngắn hạn (nợ ngắn hạn và các khoản phải trả). Tỷ lệ hiện tại cao có thể chỉ ra rằng một công ty có các nguồn lực để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn của mình. Tuy nhiên, một tỷ lệ rất cao cũng có thể gợi ý rằng công ty không sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả.

Hãy khám phá một tỷ lệ quan trọng khác – các nợ cho vốn chủ sở hữu. Nó đo lường tỷ lệ tài trợ của một công ty đến từ nợ so với vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao có thể báo hiệu rủi ro cao hơn, vì điều đó có nghĩa là công ty có một khoản nợ đáng kể. Nhưng một lần nữa, bối cảnh là rất quan trọng. Một số ngành, như tiện ích hoặc viễn thông, thường có mức nợ cao hơn do tính chất thâm dụng vốn của chúng.

Biên lợi nhuận là một tỷ lệ khác mà traders hay soi mói. Nó cho thấy một công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi đô la doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận cao cho thấy một công ty có lợi nhuận cao hơn có khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Sau đó là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Tỷ lệ này đo lường hiệu quả quản lý sử dụng tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận. ROE cao hơn có nghĩa là công ty tạo ra lợi nhuận hiệu quả hơn. Điều quan trọng cần nhớ là tỷ lệ chỉ là một phần của câu đố. Chúng cần được sử dụng cùng với các công cụ phân tích tài chính khác để xây dựng một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty. Hơn nữa, các tỷ lệ nên được so sánh giữa các công ty trong cùng ngành, vì các tiêu chuẩn có thể thay đổi đáng kể.

Hãy nhớ rằng, với tư cách là một trader, mục tiêu của bạn là đưa ra những quyết định sáng suốt. Hiểu ý nghĩa của các tỷ lệ là một bước quan trọng để đạt được mục tiêu đó. Vì vậy, hãy xắn tay áo lên và đắm mình trong thế giới hấp dẫn của các tỷ số tài chính. Phần thưởng rất xứng đáng với nỗ lực.

3.2. Đọc giữa các dòng

Trong thế giới hấp dẫn của phân tích tài chính, nó không chỉ là về những con số. Đó là về những con số đó nghĩa là. Khả năng diễn giải và hiểu câu chuyện đằng sau các số liệu là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ người hiểu biết nào. trader.

Hãy đi sâu vào lĩnh vực báo cáo tài chính, trong đó mọi mục hàng nói lên rất nhiều điều về tình hình tài chính của công ty. Hãy nghĩ về nó như một câu chuyện trinh thám, trong đó bạn đang ghép các manh mối lại với nhau để có được một bức tranh hoàn chỉnh.

Thứ nhất, các báo cáo thu nhậpt. Tài liệu này cho bạn biết một công ty đã tạo ra bao nhiêu doanh thu trong một khoảng thời gian cụ thể và bao nhiêu trong số đó đã được chuyển đổi thành thu nhập ròng. Nhưng đừng chỉ tập trung vào điểm mấu chốt. nhìn vào tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi nhuận ròng. Các tỷ lệ này có thể tiết lộ hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí.

Tiếp theo, Bảng cân đối. Tuyên bố này cung cấp thông tin tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Điều cần thiết là phải kiểm tra tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này có thể cho biết mức độ rủi ro mà công ty đang gánh chịu.

Sau đó, có báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Tài liệu này cho thấy tiền mặt đến và đi ra khỏi công ty. Điều quan trọng là phải kiểm tra dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, điều này cho biết liệu hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty có mang lại lợi nhuận hay không.

 • Công ty có tạo ra dòng tiền dương từ hoạt động của mình không?
 • Làm thế nào để dòng tiền của công ty so với thu nhập ròng của nó?
 • Công ty có đầu tư vào sự tăng trưởng trong tương lai không?

Tuy nhiên, chỉ nhìn vào các con số một cách cô lập là chưa đủ. Bạn cần so sánh chúng với các giai đoạn trước và với các công ty khác trong cùng ngành. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty và vị thế cạnh tranh của nó.

Ngoài ra, hãy chú ý đến các chú thích. Họ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về phương pháp kế toán của công ty, các khoản nợ tiềm tàng và các chi tiết quan trọng khác mà có thể không thể hiện rõ ràng chỉ bằng các con số.

Hãy nhớ rằng, phân tích tài chính là một nghệ thuật cũng như khoa học. Nó đòi hỏi con mắt tinh tường, đầu óc phê phán và hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh. Như một trader, khả năng đọc giữa các dòng của bạn có thể là chìa khóa để phát hiện ra các cơ hội sinh lợi và tránh xa những cạm bẫy tiềm ẩn.

4. Ứng Dụng Thực Tế của Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Trong thế giới giao dịch, hiểu được tình hình tài chính của một công ty là điều tối quan trọng. Phân tích báo cáo tài chính cung cấp những hiểu biết vô giá về lợi nhuận, tính thanh khoản và sự ổn định tài chính tổng thể của công ty. Phân tích này không chỉ là về những con số giòn giã; đó là về việc giải thích những con số này để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Thứ nhất, báo cáo thu nhập là một công cụ quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty. Nó cung cấp một phân tích chi tiết về doanh thu, chi phí và chi phí của một công ty. Traders nên chú ý đến thu nhập ròng của công ty, vì nó phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty. Thu nhập ròng tăng liên tục là một dấu hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Thứ hai, bảng cân đối kế toán cung cấp ảnh chụp nhanh về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Tài sản bao gồm mọi thứ mà một công ty sở hữu, từ tiền mặt và hàng tồn kho đến tài sản và thiết bị. Mặt khác, các khoản nợ phải trả thể hiện những gì một công ty nợ, như các khoản vay và các khoản phải trả. Sự khác biệt giữa tài sản và nợ mang lại cho chúng ta vốn chủ sở hữu của cổ đông, đại diện cho giá trị ròng của công ty.

Bảng cân đối kế toán lành mạnh sẽ cho thấy sự gia tăng ổn định của tài sản và giảm nợ phải trả theo thời gian. Nếu các khoản nợ vượt quá tài sản, đó là dấu hiệu cảnh báo, cho thấy có thể có rắc rối về tài chính.

Thứ ba, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một tài liệu cần thiết khác cho traders. Nó cho thấy cách một công ty quản lý tiền mặt của mình, được chia thành ba loại: hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh là một dấu hiệu tốt, cho thấy công ty tạo ra đủ doanh thu để trang trải chi phí hoạt động.

Cuối cùng, báo cáo về vốn chủ sở hữu của cổ đông cho thấy những thay đổi về vốn chủ sở hữu trong một khoảng thời gian. Nó bao gồm phát hành cổ phiếu mới, cổ tức được trả và thu nhập ròng hoặc lỗ của công ty. Vốn chủ sở hữu của cổ đông tăng đều đặn cho thấy một công ty lành mạnh về tài chính.

4.1. Sao Traders Có thể sử dụng Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ đắc lực trong tay các nhà traders. Nó cung cấp những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính của công ty, cho phép traders để đưa ra quyết định sáng suốt. Hiểu các thành phần chính của báo cáo tài chính và làm thế nào để giải thích chúng là rất quan trọng.

 • Bảng cân đối kế toán: Tuyên bố này cung cấp thông tin tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Traders có thể sử dụng điều này để đánh giá tính thanh khoản, đòn bẩy và cấu trúc vốn của công ty.
 • Báo cáo thu nhập: Tuyên bố này tóm tắt doanh thu, chi phí và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian. Traders có thể sử dụng điều này để đánh giá khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động và xu hướng tăng trưởng doanh thu của công ty.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt: Báo cáo này cho thấy những thay đổi trong bảng cân đối tài khoản và thu nhập ảnh hưởng đến tiền và các khoản tương đương tiền. Nó phá vỡ phân tích thành các hoạt động điều hành, đầu tư và tài chính. Traders có thể sử dụng điều này để hiểu dòng tiền của công ty từ các hoạt động cốt lõi của nó.

Phân tích tỷ lệ là một phương pháp phân tích báo cáo tài chính hiệu quả khác. Nó liên quan đến việc so sánh các con số khác nhau từ bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xác định các mẫu, xu hướng và sự bất thường. Một số tỷ lệ phổ biến nhất được sử dụng bởi traders bao gồm tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E), tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) và Tỷ lệ Thanh toán Hiện hành.

Ví dụ, các Tỷ số P / E giúp traders đánh giá xem giá cổ phiếu của một công ty được định giá quá cao hay bị định giá thấp. Tỷ lệ P/E cao có thể gợi ý rằng cổ phiếu được định giá quá cao hoặc có thể cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng mức tăng trưởng cao trong tương lai.

Sản phẩm tỷ lệ D/E là thước đo đòn bẩy tài chính của công ty, cung cấp thông tin chi tiết về mức độ rủi ro liên quan đến mức nợ của công ty. Tỷ lệ D/E cao có thể cho thấy rủi ro vỡ nợ hoặc phá sản cao hơn.

Cuối cùng, Tỉ lệ hiện tại là một tỷ lệ thanh khoản đo lường khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn và dài hạn của một công ty. Tỷ lệ hiện tại cao hơn cho thấy rằng công ty có nhiều khả năng thanh toán các nghĩa vụ của mình.

Tóm lại, phân tích báo cáo tài chính là một kỹ năng cơ bản cho traders. Nó giúp họ hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của công ty, giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn. TradeNhững người thành thạo phân tích báo cáo tài chính có khả năng có lợi thế đáng kể trên thị trường.

4.2. Các tình huống trong giao dịch

Khi nói đến giao dịch, không chỉ có các con số và biểu đồ; đó cũng là về những câu chuyện. Những câu chuyện diễn ra trên bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và biểu đồ dòng tiền, tiết lộ sức khỏe, hiệu quả hoạt động và tiềm năng của một công ty. Hãy đi sâu vào một số tình huống để hiểu cách phân tích báo cáo tài chính của công ty có thể ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch.

Hãy tưởng tượng bạn đang cân nhắc đầu tư vào Công ty A. Bạn bắt đầu bằng việc xem xét Bảng cân đối. Bạn nhận thấy sự gia tăng đáng kể trong tài sản ngắn hạn của công ty, đặc biệt là tiền và các khoản tương đương tiền. Điều này có thể chỉ ra rằng công ty lành mạnh về tài chính và có đủ thanh khoản để trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn phần nợ phải trả cho thấy nợ ngắn hạn tăng đáng kể. Đây có thể là một lá cờ đỏ cho thấy khó khăn tài chính hoặc quản lý tài chính rủi ro hơn.

Tiếp theo, bạn di chuyển đến báo cáo thu nhập. Ở đây, bạn nhận thấy rằng doanh thu của Công ty A đã tăng liên tục, nhưng thu nhập ròng của công ty lại giảm. Điều này có thể là do chi phí tăng hoặc tỷ suất lợi nhuận giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong thời gian dài.

Cuối cùng, bạn phân tích báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Mặc dù thu nhập ròng giảm, bạn quan sát thấy dòng tiền dương mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy rằng công ty đang tạo ra tiền mặt một cách hiệu quả từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

 • Trường hợp 1: Công ty A có thể là một khoản đầu tư tốt nếu công ty này có thể quản lý nợ ngắn hạn và kiểm soát chi phí. Dòng tiền mạnh là một dấu hiệu đầy hứa hẹn.
 • Trường hợp 2: Nếu công ty không quản lý được nợ và chi phí, công ty có thể dẫn đến kiệt quệ tài chính, khiến công ty trở thành một khoản đầu tư rủi ro.

Trong một tình huống khác, bạn đang xem xét Công ty B. Bảng cân đối kế toán của công ty này cho thấy tài sản lưu động giảm và nợ dài hạn tăng, cho thấy các vấn đề thanh khoản tiềm ẩn. Tuy nhiên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cho thấy thu nhập ròng tăng trưởng ổn định và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền dương từ hoạt động đầu tư do bán một đơn vị kinh doanh.

 • Trường hợp 3: Công ty B có thể là một khoản đầu tư rủi ro do các vấn đề về thanh khoản. Tuy nhiên, nếu nó có thể sử dụng tiền mặt từ đơn vị kinh doanh đã bán để quản lý các khoản nợ của mình, nó có thể xoay chuyển tình thế.
 • Trường hợp 4: Nếu công ty không quản lý được các khoản nợ của mình, công ty có thể gặp khó khăn về tài chính, khiến nó trở thành một khoản đầu tư rủi ro mặc dù thu nhập ròng dương.

Các tình huống này minh họa cách phân tích báo cáo tài chính của một công ty có thể cung cấp traders với những hiểu biết có giá trị, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hãy nhớ rằng, điều nguy hiểm nằm ở các chi tiết và những chi tiết này thường có thể được tìm thấy trong các báo cáo tài chính.

❔ Câu hỏi thường gặp

tam giác sm phải
Các thành phần chính của một báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính chủ yếu bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bảng cân đối kế toán cung cấp ảnh chụp nhanh về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Báo cáo thu nhập cho biết doanh thu, chi phí và lãi hoặc lỗ của công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào và dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

tam giác sm phải
Tại sao việc phân tích báo cáo tài chính của một công ty lại quan trọng?

Phân tích báo cáo tài chính của công ty giúp traders hiểu sức khỏe tài chính của một công ty. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng sinh lời, mức nợ, hiệu quả hoạt động, tính thanh khoản và dòng tiền của công ty. Thông tin này rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

tam giác sm phải
Một số tỷ lệ tài chính quan trọng cần xem xét trong quá trình phân tích là gì?

Các tỷ lệ tài chính chính bao gồm tỷ suất sinh lời như lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ thanh khoản như tỷ lệ thanh toán hiện hành và tỷ lệ thanh toán nhanh, tỷ lệ khả năng thanh toán như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ hiệu quả như tỷ lệ quay vòng tài sản.

tam giác sm phải
Làm cách nào tôi có thể sử dụng báo cáo tài chính để so sánh các công ty khác nhau?

Báo cáo tài chính có thể được sử dụng để so sánh các công ty bằng cách đánh giá các số liệu và tỷ lệ chính. Chẳng hạn, bạn có thể so sánh khả năng sinh lời bằng cách xem tỷ suất lợi nhuận ròng hoặc đánh giá rủi ro tài chính bằng cách so sánh tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Điều quan trọng là phải so sánh các công ty trong cùng một ngành, vì các tiêu chuẩn có thể khác nhau.

tam giác sm phải
Phân tích báo cáo tài chính có thể dự đoán hoạt động trong tương lai của công ty không?

Mặc dù phân tích báo cáo tài chính cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất trong quá khứ và hiện tại của công ty, nhưng nó không phải là quả cầu pha lê để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Tuy nhiên, nó có thể giúp traders đưa ra những dự báo có giáo dục về khả năng sinh lời trong tương lai và sức khỏe tài chính dựa trên các xu hướng lịch sử và tình hình tài chính hiện tại.

Tác giả: Florian Fendt
Một nhà đầu tư đầy tham vọng và trader, Florian thành lập BrokerCheck sau khi học kinh tế tại trường đại học. Kể từ năm 2017, anh chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê của mình đối với thị trường tài chính trên BrokerCheck.
Đọc thêm về Florian Fendt
Florian-Fendt-Tác giả

Để lại một bình luận

Top 3 Brokers

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 2024 năm XNUMX

markets.com-logo-mới

Markets.com

4.6 trên 5 sao (9 phiếu)
81.3% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Vantage

4.6 trên 5 sao (10 phiếu)
80% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Exness

4.5 trên 5 sao (19 phiếu)

Bạn cũng có thể thích

⭐ Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn có thấy bài đăng này hữu ích? Nhận xét hoặc đánh giá nếu bạn có điều gì muốn nói về bài viết này.

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí
Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nữa

Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí

Yêu thích của chúng tôi trong nháy mắt

Chúng tôi đã chọn hàng đầu brokers, mà bạn có thể tin tưởng.
Đầu tưXTB
4.4 trên 5 sao (11 phiếu)
77% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFDs với nhà cung cấp này.
TradeExness
4.5 trên 5 sao (19 phiếu)
bitcoinTiền điện tửAvaTrade
4.4 trên 5 sao (10 phiếu)
71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFDs với nhà cung cấp này.

Bộ lọc

Chúng tôi sắp xếp theo xếp hạng cao nhất theo mặc định. Nếu bạn muốn xem khác brokerHãy chọn chúng trong trình đơn thả xuống hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn với nhiều bộ lọc hơn.
- thanh trượt
0 - 100
Bạn đang tìm kiếm gì?
Brokers
Quy định
Nền tảng
Gửi / rút tiền
Loại tài khoản
Địa điểm
Broker Tính năng